Aangifte erfbelasting

Aangifte erfbelasting ontvangen?

Wanneer de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u – of een van de andere erfgenamen – een aangiftebrief.
De aangifte moet u binnen de gestelde termijn ingevuld retourneren aan de belastingdienst. Het invullen van een uitgereikte aangifte is verplicht.

De executeur is verantwoordelijk – en ook aansprakelijk – voor het het juist invullen van de aangifte erfbelasting.

Vul de aangifte niet zelf in. U betaalt anders teveel erfbelasting en u loopt het risico aansprakelijk gesteld te worden onjuiste aangifte.
Wij hebben jarenlange ervaring met het opstellen van de aangifte erfbelasting; het is ons dagelijks werk.

Wanneer u geen aangifte ontvangt – en u vermoedt dat u erfbelasting moet betalen – dan MOET !! u een aangifte erfbelasting indienen.

Zelfs wanneer de belastingdienst in een brief aan u kenbaar maakt dat – volgens hun verwachting – er geen aangifte gedaan hoeft te worden is dat geen reden voor u om geen aangifte te doen.

Wat zijn belangrijke zaken bij de aangifte erfbelasting?

  • Is er een testament ?
  • Heeft overledene een fiscale partner?
  • Is er een schuld aan erfgenamen vanwege een eerder overleden partner?
  • Zijn er vrijstellingen van belasting?
  • Wie zijn de erfgenamen?
  • Hoe moeten de bezittingen gewaardeerd worden?
  • Welke schulden mogen er in mindering gebracht worden op  de nalatenschap;
  • Zijn er uitkeringen als gevolg van het overlijden;
  • Welke kosten mogen in aftrek gebracht worden?

… En ga zo maar door.

Welke gegevens zijn er nodig voor de aangifte erfbelasting?

Wij hebben een checklist opgesteld zodat u precies weet welke gegevens wij nodig hebben voor het opstellen van de aangifte. Na het opstellen van de aangifte bespreken we deze uitvoerig met u.
Hierdoor weet u waar u financieel aan toe bent.

Wat moet er nog meer geregeld worden?

Wij geven u tips en advies over nog te regelen zaken voor de langstlevende partner. Bij voorbeeld het verstrekken van een algehele notariële volmacht aan één van uw kinderen (levenstestament); het doen van schenkingen en het aanpassen van het testament.

Neem vandaag contact met ons op.

Bel of mail ons!