Aangifte erfbelasting

Bent u erfgenaam dan moet u wellicht erfbelasting betalen. Wanneer de belastingdienst verwacht dat u erfbelasting moet betalen, ontvangt u – of een van de andere erfgenamen – een aangiftebrief.

De aangifte moet u binnen de gestelde termijn ingevuld indienen bij de belastingdienst. Het invullen van de aangifte is verplicht.

Vul de aangifte nooit zelf in. U denkt kosten te besparen maar u betaalt teveel erfbelasting!
Wij hebben veel ervaring met het opstellen van de aangifte erfbelasting en doen dit zorgvuldig en met gedegen kennis van zaken.

Van belang zijn o.a:

  • Is er een testament opgesteld;
  • Hoe is de huwelijkse staat van de erflater (overledene);
  • Wie zijn de erfgenamen;
  • Vaststellen van de omvang van de nalatenschap;
  • Zijn er uitkeringen als gevolg van het overlijden;
  • Aftrekbare kosten;
  • En ga zo maar door…

Wij hebben een checklist opgesteld welke wij met u doornemen zodat u precies weet welke gegevens wij nodig hebben voor het opstellen van de aangifte.
Na het opstellen van de aangifte bespreken wij deze uitvoerig met u. U weet dan of er belasting betaald moet worden en – zo ja – hoeveel. U komt niet voor verrassingen te staan.
Wij geven wij u tips over eventueel te regelen zaken, zoals bijvoorbeeld het verstrekken van volmachten aan uw kinderen of het opstellen van een levenstestament.

Onze advisering behelst meer dan het invullen van cijfers.

Lidmaatschap van zowel Register Belastingadviseurs als Register Estate Planners,  voortdurende bijscholing door bekende hoogleraren op het gebied van erfbelasting en estateplanning zorgen ervoor dat wij de op hoogte blijven van de laatste wetswijzigingen. Daar heeft u prijft van van door minder belasting (successierechten) te betalen!

Lees onze tips