Benut de schenkingsvrijstelling van een ton

Bij de schenking van een bedrag van € 100.000 bent u niet gebonden aan de 180 dagen eis en hoeft u zich niet te beperken tot bijv. uw kinderen.
U bespaart erfbelasting door kort voor een overlijden een schenking te doen. Er zijn wel eisen wat betreft de leeftijd van degene die de schenking ontvangt.

Meer informatie over deze regeling en de voorwaarden?

Neem contact met ons op 040 – 263 11 27 of mailto:erfbelastingeindhoven.nl