Berichten

Aangifte erfbelasting: minder belasting

erfbelasting

Erfbelasting Eindhoven is gespecialiseerd in aangifte erfbelasting

Als lid van Register Belastingadviseurs en Register Estate Planners hebben wij veel kennis van zowel erfbelasting als erfrecht.
Een unieke combinatie waarin wij ons onderscheiden van notarissen, boekhouders en accountants welke zich uitsluitend bezig houden met één van deze gebieden.

Waarvoor kunt u bij ons terecht?

  • Opstellen aangifte erfbelasting, waardoor erfgenamen niet teveel belasting betalen;
  • Advies over inhoud en noodzaak van een (levens)testament;
  • Adviseren over fiscaal-vriendelijke mogelijkheden van schenken en lenen binnen familieverband;
  • Praktische tips om problemen tussen familieleden te voorkomen vanwege de nalatenschap.

Voorkom dat een groot gedeelte van u uw geld – waarvoor u uw hele leven hard gewerkt heeft – naar de belastingdienst gaat.
Laat dit geld na aan de uw dierbaren of een door u gekozen ” Goede doelen” organisatie.

Door zaken nú goed te regelen voorkomt u problemen in de toekomst en bepaalt u dat uw wensen uitgevoerd worden.
Wij geven uw praktische tips waardoor uw kinderen en familieleden minder belasting betalen.

Neem contact met ons op (040) 263 11 27 of mail ons info@erfbelastingeindhoven.nl

Tot binnenkort!

 

Aangifte erfbelasting en F-biljet – Eindhoven-Geldrop-Nuenen-Veldhoven

erfbelasting
Verlies van een dierbare…

Helaas ontkomen we er niet aan.. het verlies van een dierbare.
Een droevige periode breekt aan waarin veel dingen geregeld en beslist moeten worden, terwijl ons hoofd er niet naar staat.
De belastingdienst laat ook van zich horen en onderzoekt of er nog belasting verschuldigd is. Een slotaangifte inkomstenbelasting (F-biljet) voor de overledene en mogelijk ook een aangifte erfbelasting reiken ze uit. Het invullen hiervan is verplicht !

Het invullen van het F-biljet inkomstenbelasting en de aangiftebiljet erfbelasting zijn activiteiten waarin wij gespecialiseerd zijn. Menig accountant, belastingadviseur en zelfs notaris kan u deze kennis niet bieden.
Ons lidmaatschap van Register Belastingadviseurs en Register Estate Planners verzekeren u ervan dat wij op de hoogte zijn – en blijven – van de laatste wijzigingen op het gebied van inkomstenbelasting en erfbelasting.

U voorkomt veel narigheid door tijdig een goed testament op te laten stellen, waarbij u uw wensen duidelijk kenbaar maakt. Wij adviseren u hierin zodat u – met kennis van zaken – aan de notaris kenbaar maakt wat in hij de akte op moet nemen.
De notaris is de deskundige voor het opstellen van de akte, maar onze kennis van zowel het belastingrecht en het erfrecht levert u voordeel op.

Erfbelasting Eindhoven heeft u veel te bieden; door nú zaken goed te regelen zodat u straks minder of geen belasting betaalt. En belangrijk …u maakt NU uw wensen duidelijk kenbaar zodat nabestaanden niet onnodig “belast” worden. Een zorg minder!

Aangifte erfbelasting – geen notaris nodig !

Wanneer heeft u een notaris nodig?

Het is niet nodig de notaris de (hele) erfenis te laten afhandelen. Je kunt hem ook alleen inschakelen voor een verklaring van erfrecht of van executele. Die laatste is nodig als de overledene een executeur heeft aangewezen in het testament.

Met de verklaring van de notaris kan de executeur daadwerkelijk aan de slag: het bewijst dat hij of zij bevoegd is te handelen. Een verklaring van erfrecht is niet verplicht maar vaak wel nodig. Zonder zo’n document blijven bankrekeningen meestal geblokkeerd en is het lastig om partnerpensioen te krijgen.

TIP: Als erfgenamen moeilijk te vinden zijn, kan het wat langer duren voordat de notaris de verklaring van erfrecht kan afgeven. Zorg dus altijd voor een actuele adressenlijst van erfgenamen. Dat scheelt de nabestaanden straks heel wat tijd.

Bovenstaande is ontleend aan de website van de Consumentenbond die geheel onafhankelijk is.

Wij zijn van mening dat u de notaris in moet schakelen voor die zaken waarin hij/zij noodzakelijk is; ons vak is belastingrecht waarbij wij ons gespecialiseerd hebben in erfbelasting (successierechten). Hier heeft u profijt van. Namelijk door het betalen van minder belasting waardoor u meer overhoudt van uw erfenis.

Checklist aangifte erfbelasting: Wat hebt u nodig?

Overlijden en belasting
De Belastingdienst vraagt u in deze trieste periode het hemd van het lijf.
Wij hebben daarom een checklist opgesteld welke wij op ons kantoor met u doorspreken zodat u precies weet wat wij nodig hebben. Op deze manier wordt er niets vergeten.

Punten die wij in dit gesprek aan de orde brengen zijn o.a.

  • Is er een testament gemaakt?
  • Zijn er huwelijkse voorwaarden gemaakt?
  • Is er in de nalatenschap vermogen wat uitsluitend de overledene toekwam (koude uitsluiting?)
  • Is de langstlevende overleden en is er in de nalatenschap een schuld aan de kinderen vanwege een eerder overlijden?
  • Welke verzekeringen komen tot uitkering en door wie zijn de premies hiervoor betaald?

Na afloop van dit gesprek exact verzamelt u de stukken en overhandigt u deze aan ons.
Na het opstellen van de aangifte bespreken wij deze uitvoerig met u, geven u uitgebreide toelichting en vertellen wij u wat u aan erfbelasting moet betalen.

Wij wikkelen uw aangifte snel, gedegen en integer af. Onze uitgebreide ervaring is in uw voordeel!

Aangifte erfbelasting: Betaal niet teveel over uw erfenis!

Wellicht denkt u : Waarom zou ik zelf de aangifte erfbelasting niet invullen?

Antwoord van ons: Dan betaalt u teveel erfbelasting en dat gaat onnodig van uw erfenis af. Nooit zelf doen!

Wij zijn goed op de hoogte van de vele wijzigingen in de erfbelasting en stellen een overzichtelijke aangifte erfbelasting voor u op. Wij nodigen u vooraf uit voor een gesprek waarbij we onze werkwijze toelichten, u een checklist aangifte erfbelasting overhandigen en deze uitgebreid met u doornemen. Zo weet u precies welke gegevens u aan dient te leveren. Tevens bespreken wij met u de mogelijkheid – om indien nodig – bezwaar te maken tegen de WOZ waarde.
Wij weten als geen ander welke aftrekposten er zijn en geven u allerlei tips waarmee u in de toekomst uw voordeel kunt doen.

Wij wikkelen uw aangifte erfbelasting deskundig en snel af waardoor u – in deze droevige periode – zich niet meer over deze materiële zaken hoeft te bekommeren.

Maak snel een afspraak met ons (040) 263 11 27; wij helpen u graag en goed!

Overlijden en belasting…

Een overlijden van een naaste is een trieste periode in ons leven waarmee we allen te maken krijgen. Ondanks verdriet moeten er heel veel dingen geregeld worden.

Waar u helmaal niet op zit te wachten is de bekende blauwe envelop van de Belastingdienst. U krijgt te maken met Inkomstenbelasting maar mogelijk ook met Erfbelasting.
Het hemd wordt van uw lijf gevraagd en de tarieven van erfbelasting lopen op van 10 naar 40%. Het is dus noodzaak dat het invullen van de formulieren zorgvuldig en deskundig gebeurt.

Geen gemakkelijk karwei omdat testamenten meestal niet in de meest eenvoudige taal zijn opgesteld en een onjuiste invulling van de formulieren u onnodig veel geld kost.

Indien u de aangifte erfbelasting zelf invult, doet u zich te kort. U betaalt dan teveel erfbelasting. Op het gebied van erfbelasting is de afgelopen jaren veel veranderd. Heel begrijpelijk dat u niet op de hoogte bent van deze wijzigingen. Janssen Belastingadvies is gespecialiseerd in aangiften erfbelasting en houdt deze kennis up-to-date. Hier plukt u de voordelen van!

Bel ons voor een afspraak (040) 263 11 27 en wij wikkelen in overleg met u de belastingzaken deskundig en snel af.

Of maak een afspraak via onze website :

http://www.janssenbelastingadvies.nl/afspraak-maken/

 

Benut u ook al de schenkingsvrijstelling van een ton?

Tip !!

Bij de schenking van een bedrag van 100.000 euro bent u niet gebonden aan de 180 dagen eis en hoeft u zich niet te beperken tot bijv. uw kinderen. U kunt hierdoor veel erfbelasting besparen door kort voor een overlijden een schenking te doen. Meer informatie over deze tijdelijke regeling en de voorwaarden? Neem contact met ons op 040 – 263 11 27 of bezoek onze website http://www.janssenbelastingadvies.nl